Sołectwa i Sołtysi

W skład gminy wchodzi 18 miejscowości (sołectw).

 

Pobierz: Statuty jednostek pomocniczych (sołectw)


Każde sołectwo, niezależnie czy ma radnego, musi posiadać swojego, ważnego przedstawiciela - Sołtysa.

 

Przyjęło się mówić, że Sołtys jest pierwszym urzędnikiem w terenie. Do jego zadań nie należy tylko zbieranie podatków ale szeroki wachlarz działań (czytaj poniżej).

Warto tutaj wspomnieć o bardzo szlachetnym wydarzeniu, którego bohaterami są właśnie sołtysi. Podczas organizowanego rokorocznie przez MGOK Daleszyce "Turnieju Sołectw Gminy Daleszyce" przeprowadzana jest równolegle akcja krwiodawstwa pn. „KREW DAREM ŻYCIA”.
turniej2011-001

 

Jakie uprawnienia ma Sołtys? Poniżej krótki wyciąg ze Statutu sołectwa.

 

"...

1. Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys.  Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata, licząc od wyborów Sołtysa.

 

ZADANIA SOŁECTWA

§ 6

1.     Do zadań Sołectwa należy zapewnienie udziału mieszkańców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.

2.     Zadaniem Sołectwa jest w szczególności:

1/  organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

2/  tworzenie pomocy sąsiedzkiej,

3/ zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu sporów socjalno-bytowych, kulturowych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

4/  wspomaganie organów Gminy w realizacji ich zadań określonych przepisami prawa.

 

§ 7

1.     Sołectwo decyduje w następujących sprawach:

1/ własności, użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych zwanych mieniem gminy, będącym w jego dyspozycji, powstałych w wyniku własnej działalności jego mieszkańców,

2/ wyboru jego organów wykonawczych,

3/  mienia komunalnego przekazanego przez Radę Gminy,

4/ przeznaczenia środków finansowych będących w jego dyspozycji, uzyskanych w wyniku działalności społecznej jego mieszkańców,

5/ czynów społecznych; gromadzenia środków na inwestycje infrastrukturalne.

2.     Sołectwo wyraża opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:

1/     planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa i jego realizacji,

2/     projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej Sołectwa,

3/     występuje do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwianie przekracza jego możliwości.

..."

 

 

Nasi Sołtysi :

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko

1

Borków

 Rafał Siwonia
2

Brzechów

 Ilona Kozubek
3

Cisów

 Dorota Dziedzic
4

Daleszyce


5

Danków-Wójtostwo

 Bernadeta Krzywicka
6

Komórki

 Justyna Polak
7

Kranów

 Ewelina Miernik
8

Marzysz

 Bożena Kołodziejczyk
9

Mójcza

 Dariusz Sarek
10

Niestachów

 Anna Pawlik
11

Niwy

 Wacław Pawlik
12

Sieraków

 Justyna Witkowska
13

Słopiec

 Stanisława Kulik
14

Smyków

 Joanna Witkowska
15

Suków

 Wojciech Smelcerz
16

Szczecno

 Anna Kroma

17

Trzemosna

 Wiesław Janik

18

Widełki

 

Dzisiaj jest: 23 lipca 2024 Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary

narodowy-spis-2021

czyste-powitrze

logo-korpus

zakladka-koronawirus2-www

odpady2013pomoc-prawna-kolumna

aplikacja-blisko-baner

esesja logokielce-raj-dla-dzieci-logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

12641340