Jednostki organizacyjne

  Jednostki organizacyjne: 

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o.

Prezes: Paweł Powałkiewicz

ul Ługi 1
26 -021 Daleszyce

NIP 657-28-83-110
REGON 260460763
tel/fax: 41 307-20-21
e-mail: zuk/-/zukdaleszyce.pl  

strona: http://www.zukdaleszyce.pl


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: Renata Segiecińska

Plac Staszica 22/2 (II piętro, budynek SZOZ Daleszyce)
26-021 Daleszyce

Nr konta: Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno 29 8485 0009 0000 0143 2000 0001
NIP: 657-220-79-46
REGON: 290546560
tel/fax: 41 307 24 78, 307 24 95;
strona www: http://www.mgops.daleszyce.pl

e-mail: mgops/-/daleszyce.pl


Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

Dyrektor: Norbert Wojciechowski
ul. Chopina 25
26-021 Daleszyce

Nr konta: Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno 79 8485 0009 0009 6205 2000 0001
NIP: 657-243-91-83
REGON: 290016312
tel/fax: 41 307-22-51
e-mail: mgok/-/daleszyce.pl
strona www: http://www.mgok.pl/


Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach

Dyrektor: Alicja Prendota
ul. Sienkiewicza 11B,
I piętro (budynek Gimnazjum) 26-021 Daleszyce

NIP: 657-266-79-55
REGON: 260055399
tel/fax: 41 307-20-56
e-mail: biblioteka/-/daleszyce.pl

Szkoły, przedszkola, żłobki: 

Miejsko-Gminny Żłobek w Daleszycach

Dyrektor: Małgorzata Wojciechowska
ul. Sienkiewicza 11C
26-021 Daleszyce

tel. 41 333-60-01
tel. kom. 668 259 083
e-mail: zlobek/-/daleszyce.pl
strona www: http://zlobek.daleszyce.pl/

NIP: 657-292-02-71
REGON: 362893552


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach

Zastępca dyrektora: Teresa Rzepecka

Zastępca dyrektora: Monika Kosmala
ul. Sienkiewicza 11B

NIP: 657-28-91-227
REGON: 260478728

tel/fax: (41) 3072057 Sekretariat ZSP,  (41) 3072059 Przedszkole, (41) 3072022 Fax
www: www.zspdaleszyce.pl
email: spdaleszyce/-/poczta.onet.pl  [szkoła], psdaleszyce/-/poczta.fm [przedszkole]


Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie

Dyrektor: Małgorzata Bielecka
Suków 215

tel./fax: 41 307-34-44
www: https://zsosukow.edupage.org/
email:  sekretariat/-/spsukow.edupage.org

NIP: 657-241-77-21
REGON: 001216400


Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy

Dyrektor: Marta Puchała
Mójcza 9
26-021 Daleszyce

NIP: 657-241-77-09
REGON: 001215820

tel/fax: 41 361-75-75
www: spmojcza.daleszyce.pl/
email: sp.mojcza/-/daleszyce.pl


Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie

p.o. dyrektora: Elżbieta Kasperek
Niestachów 271
26-021 Daleszyce

NIP: 657-242-14-67
REGON: 001216386

tel/fax: 041 302 14 08
www: http://spniestachow.pl/
email: sp.niestachow_xl/-/wp.pl


Szkoły prowadzone przez stowarzyszenia:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie

Dyrektor: Anna Moszyńska
Borków 36B
26-021 Daleszyce

NIP:
REGON:

tel/fax: 41 317-19-28
strona www: http://szkolaborkow.ucoz.pl/
email: szkolaborkow/-/o2.pl


Szkoła Podstawowa w Brzechowie

Dyrektor: Anna Wojnowska-Burys
Brzechów 41
26-021 Daleszyce

NIP:
REGON:

tel/fax: 41 307-20-23
strona www: http://spbrzechow.szkoly.interklasa.pl/
email: spbrzechow/-/poczta.onet.pl


Szkoła Podstawowa im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu

Dyrektor: Katarzyna Wesołowska
Słopiec 86 26-021 Daleszyce

NIP: 657--27-59-048
REGON: 001216357

tel/fax: 41 317-16-15  

email: wesolosia/-/op.pl


Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie

Dyrektor: Marta Tracz
Sieraków 38 26-021 Daleszyce

NIP: 657-275-90-60
REGON: 260643430

tel/fax: 41 307-21-73

email: pspsierakow/-/wp.pl


Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie

Dyrektor: Monika Janus
Szczecno 172 26-015 Pierzchnica 

NIP: 657-274-56-90
REGON: 260161894

tel./fax: 41 317-00-14
www: http://spszczecno.daleszyce.pl/index.php?lang=en
email: spszczecno/-/poczta.onet.pl


Publiczna Szkoła Podstawowa w Marzyszu

Dyrektor: Ewa Kosowska
Marzysz 12 26-021 Daleszyce

NIP: 657-24-36-061
REGON: 001215814

tel/fax: 41 317-19-42

email: spmarzysz/-/daleszyce.pl