Zimowe utrzymanie dróg

INFORMACJA

W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY DALESZYCE
W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021

I. Droga Wojewódzka nr 764 na odcinku Suków – Widełki

Dyrekcja ŚZDW Kielce- 41 347 04 92 (70)

 

ŚZDW Obwód drogowy Zgórsko– 41 346 58 40 (50), tel. kom. 604-401-210


II. Drogi powiatowe do utrzymania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach:

1. Droga nr 15 541 ( 0355T) - Suków –Pierzchnica –Chmielnik,

2. Droga nr 15 517 ( 0332T) -Górno – Daleszyce – Borków,

3. Droga nr 15 514 ( 0329T) -Radlin – Brzechów – Daleszyce,

4. Droga nr 15 513 ( 0328T) -Zagórze- Mójcza – Suków ,

5. Droga nr 15 519 ( 0334T) -Daleszyce – Napęków,

6. Droga nr 15 561 ( 0372T) -Suków – Suków Babie

nr 15 562 ( 0365T) -Suków (tzw. Modrzewie ) po trasie kursowania linii MZK, i nr 15 563( 0373T) - Dyminy –Suków,

7. Droga nr 15 516 ( 0331T) - przez wieś Niestachów ,

8. Droga nr 15 520 ( 0335T) - Niwki Daleszyckie ,

9. Droga nr 15 521 ( 0355T) - Smyków – Sieraków ,

10. Droga nr 15 496 ( 0313T) - Cisów – Cisów Zakościele,

11. Droga nr 15 522 ( 0337T) - Huta Nowa – Widełki - Makoszyn,

12. Droga nr 15 553 ( 0365T) - na odcinku Wojciechów –Komórki,

13. Droga nr 15 542 ( 0356T) - Borków – Trzemosna.

14. Droga nr 15 552 ( 0361T) - Wojciechów –Skrzelczyce,

15. Droga nr 15 557 ( 0368T) - Podmarzysz- Marzysz I - Marzysz II,

16. Droga nr 15 543 ( 0357T) - przez wieś Szczecno,

18. Droga nr 15 544 ( 0358T) - Słopiec Szlachecki

Drogi powiatowe, które łączą sąsiednie gminy i odbywa się regularna komunikacja obsługująca ruch pasażerski – będą przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach utrzymywane w sposób ciągły , a pozostałe interwencyjnie.

Dyrekcja PZD w Kielcach - 41 200 -17- 33

Obwód drogowy w Łagowie - 41 307- 40- 68

 

III. Drogi gminne i wiejskie tzw. transportu rolniczego- dojazdy do terenów zabudowanych- będą utrzymywane w okresie zimy przez Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach, a w przypadkach pilnych - interwencyjnie przez innych zleceniobiorców dysponujących sprzętem do odśnieżania i zwalczania śliskości.

 

 

WYKAZ REFERENCYJNY DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2020/2021

 

 

Numer Urzędu Marsz.

Nazwa drogi

Kod  odcinka

Przebieg  odcinka

Długość  odcinka

Długość drogi [mb]

 

 

 

319001T

 Kaczyn - Marzysz

319001T

DP 0355T - Kaczyn - Marzysz - DP 0368T

2+033

2033

 

319002T

Skorzeszyce - Smyków

319002T

DP 0336T - Skorzerzyce - Smyków

0+400

400

 

319003T

Bukówka - Mójcza

319003T

DW 764 - Bukówka - Mójcza - DP0328T

1+197

1797

 

319004T

Borków - Słopiec Szlachecki

319004T

DP 0355T - Borków - Słopiec Szlachecki - DG 319005T

2+597

2597

 

319005T

Słopiec Szlachecki

319005T

DP 0358T - Słopiec Szlachecki przez wieś

1+678

1678

 

319006T

 Kaczyn - Znojów

319006T

DG 319001T - Kaczyn - Znojów - DG 319016T

1+156

1156

 

319007T

 Kranów - Słopiec

319007T

DW 764 - Kranów - Znojów - DP 0332T

3+000

3000

 

319008T

 Słopiec - Ławy - Niwki

319008T

DG 319005T - Słopiec - Ławy - Niwki - DG 319009T

1+884

1884

 

319009T

Daleszyce - Niwki

319009T

DP 0332T - Dalszyce - Niwki - DW 764

3+295

3295

 

319010T

Wójtostwo - Niwki

319010T

DP 0333T - Wójostwo - Niwki - DP 0334T

0+787

787

 

319011T

Daleszyce: ul. Zagórze

319011T

DP 0332T - ul. Zagórze - do ostatnie zabudowania

0+970

970

 

319012T

Daleszyce: ul. Dębczyny

319012T

DP 0329T - ul. Dębczyny - DP 0332T

0+849

849

 

319013T

Brzechów - Brzechów Nowiny

319013T/1

DP 0329T - Brzechów - Brzechów Nowiny - do końca drogi

0+553

4347

 

319013T/2

DP 0329T - Brzechów - Brzechów Nowiny - DP 0329T

1+312

 

319013T/2

DP 0329T - Brzechów - Brzechów Nowiny - DP 0330T

2+482

 

319014T

 Marzysz I - Marzysz II

319014T

DP 0368T - Marzysz I - Marzysz II - DP 0368T

2+031

2031

 

319015T

Borków - Podmarzysz

319015T

DP 0355T - Borków - Podmarzysz - DP 0368T

3+183

3183

 

319016T

 Marzysz - Znojów

319016T

DP 0368T - Marzysz - Znojów - DG 319006T

1+044

1044

 

319017T

 Mójcza - ul. Chabrowa

319017T

DG 319003T - Mójcza - cała ul. Chabrowa

1+240

1240

 

319018T

 Mójcza

319018T

DP 0328T - Mójcza - do ujęcia wody w Mójczy

0+439

439

 

319019T

Suków Papiernia

319019T

DP 0355T - przez wieś Suków Papiernia - DR LOKALNA

1+390

1390

 

319020T

 Trzemosna - Szczecno

319020T

DP 0356T - Trzemosna - Szczecno - DP 0357T

2+947

2947

 

319021T

 Niwki Daleszyckie

319021T

DW 764 - przez wieś Niwki Daleszyckie - DP 0335T

2+254

2254

 

319022T

Cisów

319022T

DP 0313T - przez wieś Cisów tzw. Łonek

0+950

950

 

319023T

  Cisów Zadworze - Pasieka

319023T

DP 0313T - przez wieś Cisów Zadworze - Pasieka - DR LOKALNA

1+011

1011

 

319024T

 Widełki tzw. Brzezinki

319024T

DP 0337T - przez wieś Widełki tzw. Brzezinki - do granica gminy

0+807

807

 

319025T

 Widełki tzw. Zarobińskie

319025T

DP 0337T - przez wieś Widełki tzw. Zarobińskie - DR LOKALNA

0+473

473

 

319026T

 Danków

319026T

DP 0333T - przez wieś Danków tzw. Górków

0+900

900

 

319027T

Kranów

319027T

DW 764 - przez wieś Kranów - DR LOKALNA

0+845

845

 

319028T

Słopiec Szlachecki - Słopiec Rządowy

319028T/1

DP 0358T - Słopiec Szlachecki - Słopiec Rządowy

0+330

740

 

319028T/2

DP 0358T - Słopiec Szlachecki - Słopiec Rządowy - DG 319007T

0+410

 

319029T

 Borków

319029T

DP 0356T - przez wieś Borków tzw. Działki - DP 0355T

0+412

412

 

319030T

Daleszyce: ul. Mickiewicza

319030T/1

  DP 0329T - ul. Mickiewicza - DG 319037T (ul. Zielona)

0+889

1213

 

319030T/2

DG 319030T/1 (ul. Mickiewicza odc.1) - ul. Mickiewicza - DR LOKALNA

0+324

 

319031T

Daleszyce: ul. Kilińskiego

319031T

DP 0332T - ul. Kilińskiego - DG 319033T (ul. Reja)

0+746

746

 

319032T

Daleszyce: ul. Moniuszki

319032T

DG 319030T (ul. Mickiewicza) - ul. Moniuszki - DW 764

0+149

149

 

319033T

Daleszyce: ul. Reja

319033T/1

DW 764 - ul. Reja - DG 313033T/2 (Pl. Cedry)

0+158

450

 

Daleszyce: Pl. Cedry

319033T/2

DW 764 - cała ulica Pl. Cedry

0+292

 

319034T

Daleszyce: ul. Paderewskiego

319034T

DW 764 - ul. Paderewskiego - DG 319033T/2 (Pl. Cedry)

0+174

174

 

319035T

Daleszyce: ul. Żeromskiego

319035T

DP 0332T - ul. Żeromskiego  - DG 319030T/1 (ul. Mickiewicza odc. 1)

0+142

142

 

319036T

Daleszyce: ul. Kanałowa

319036T

DP 0332T - ul. Kanałowa - DG 319031T (ul. Kilińskiego)

0+092

92

 

319037T

Daleszyce: ul. Zielona

319037T

DP 0332T - ul. Zielona - DG 319031T/1 (ul. Mickiewicza odc.1)

0+146

146

 

319038T

Daleszyce: ul. Polna

319038T/1

DP 0332T - cała ul. Polna odc.1

0+850

1086

 

319038T/2

DG 319038T/1 (ul. Polna odc.1) - cała ul. Polna odc.2

0+236

 

319039T

Daleszyce: ul. Zakościele

319039T

DP 0332T - ul. Zakościele - DP 0333T

0+504

504

 

319040T

Daleszyce: ul. Wójtostwo

319040T

DP 0333T - cała ul. Wójtostwo

0+457

457

 

319041T

Daleszyce: ul. Błonie

319041T

DW 764 - cała ul. Błonie

0+187

187

 

319042T

Daleszyce: ul. 3-go Maja

319042T

DW 764 - ul. 3-go Maja - DP 0333T

0+383

383

 

B.N.

Daleszyce: ul. Wigury

B.N.

DG 319033T/2 (Pl. Cedry) - cała ul. Wigury

0+200

200

 

319045T

 Komórki tzw. Podwale

319045T

DP 0361T - przez wieś Komórki tzw. Podwale - DP0365T

0+995

995

 

B.N.

 Szczecno tzw. Kocieczyn

B.N.

DP 0335T - Przez wieś Szczecno tzw. Kocieczyn - DR LOKALNA

0+780

780

 

B.N.

Marzysz tzw. Przypuść

B.N.

DP 0368T - Przez wieś Marzysz tzw. Przypuść - DR LOKALNA

0+600

600

 

319046T

 Suków k/Papierni

B.N.

DP 0355T - Suków k/Papierni

0+205

620

 

B.N.

G000048 - Suków k/Papierni - koniec działki drogowej

0+415

 

319047T

 Cisów Mały Bór - Cisów Duży Bór

319047T

DW 764 - Cisów Mały Bór - Cisów Duży Bór - DW 764

1+067

1067

 

319048T

 Sierków tzw. Za wsią

319048T

DP 0335T - Sierków tzw. Za wsią

0+165

165

 

319051T

Borków - Osiedle

319051T

DG 319029T - Borków - Osiedle - DG 319004T

0+347

722

 

319051T

DP 0355T - Borków - Osiedle - G000050.1

0+375

 

319049T

 Borków - Okrężna

316049T

DP 0355T - Borków - Okrężna - DP 0355T

1+214

1214

 

B.N.

 Marzysz tzw. Kiełków

B.N.

DP 0365T - przez wieś Marzysz tzw. Kiełków - DP 0365T

1+068

1068

 

B.N.

Mójcza - ul. Wiosenna

B.N.

DP 0328T - Mójcza ul. Wiosenna - ostatnie zabudowania

0+710

710

 

B.N.

 Mójcza-  ul. Akacjowa

B.N.

DP 0328T - Mójcza cała ul. Akacjowa

0+800

800

 

B.N.

 Mójcza - ul. Skalna

B.N.

DP 0328T - Mójcza cała ul. Skalna

0+323

323

 

B.N.

Mójcza  tzw. Do Młyna

B.N.

DP 0328T - Mójcza tzw. Do młyna - DR LOKALNA

0+910

910

 

319050T

 Brzechów

319050T

DP 0329T - Brzechów tzw. Przygun - DR LOKALNA

1+400

1400

 

B.N.

Daleszyce:  ul. Mała

B.N.

G000059 - ul. Mała - DG 319033T/1 (ul. Reja odc. 1)

0+175

175

 

B.N.

Daleszyce: ul. Grottegera

B.N.

DW 764 - ul. Grottegera - DG 319031 (ul Kilińskiego)

0+098

98

 

B.N.

Niwy przy domu opieki

dz. 1157/51; 1157/1; 127/2; 192/2

DP 0335T - końca zabudowań

1+270

1270

 

B.N.

Niwy za świetlicą

366; 388/26

DG 319021 - końca zabudowań

0+650

650

 

B.N.

Mójcza dz. 62/2

62/2

DP 0328T do końca działki

0+395

395

 

B.N.

Niestachów osiedle

1/16

DP 0331T- cały numer działki

0+650

650

 

B.N.

Borków przy plaży

395

DP 0356T do km. 0+080

0+080

80

 

B.N.

Komórki do działek

158

DP 0365T - do km. 0+135

0+135

135

 

B.N.

Kranów

147;912

DW 764- DG 319027T

0+650

650

 

B.N.

Kranów

391/1; 397;372

DG 319007T - DG 319007T

1+210

1210

 

B.N.

Suków ul. Nad Lubrzanką

520

DW 764 - końca zabudowań

0+480

480

 

B.N.

Szczecno Aleja

700

DP 0355T - do km. 0+235

0+235

235

 

B.N.

Szczecno dz. 69/14

69/14

DP 0355T - DP 0355T

0+310

310

 

B.N.

Szczecno dz. 281

281

DP 0357T - do km. 0+295

0+295

295

 

B.N.

Szczecno przy pętli

223

DP 0357T do km. 0+160

0+160

160

 

B.N.

Szczecno dz. 343

343

DP 0357T do km. 0+165

0+165

165

 

B.N.

Daleszyce ul. Spacerowa

294/2 (gruty wsi Danków)

DP 0333T do km. 0+176

0+175

175

 

B.N.

Szczecno dz. 354

354

DG 319020T do km. 0+405

0+405

405

 

B.N.

Niwy dz. 693 i 709

693; 709

DG319009T do 0+700

0+700

700

 

B.N.

Niwy dz. 1157/55 i 1157/59

1157/55; 1157/59

DP0335T do km. 0+325

0+325

325

 

B.N.

Niwy 1195/1; 1200/1; 477/2

1195/1; 1200/1; 477/2

DP 0335T do DG319021T

0+715

715

 

B.N.

Widełki-Łazy

277/2; 279/1; 280/4; 282/2

DG319028T do km. 0+480

0+480

480

 

B.N.

Cisów dz. 235

235

DP0313T do km. 0+675

0+675

675

 

B.N.

Cisów dz. 40/1 i 40/2

40/1; 40/2

DP 0313T do DG319023T

0+325

325

 

B.N.

Cisów dz. 434

434

DG319023T do km. 0+325

0+325

325

 

B.N.

Cisów Pasieka

25

DG319023T do km. 0+420

0+420

420

 

B.N.

Niestachów dz. 73/30

73/30

DP0329T do km. 0+360

0+360

360

 

B.N.

Daleszyce przy szkole

2136/3; 2096/3; 2097/3; 2101/1; 2102/1

DW764 do km. 0+220

0+220

220

 

B.N.

Marzysz Pierwszy

513/2; 513/3

DG319014T do km. 0+325

0+325

325

 

B.N.

Marzysz Pierwszy

22/1; 21/1

DG319014T do km. 0+235

0+235

235

 

B.N.

Marzysz Drugi

677/2

DP0368T do km. 0+630

0+630

630

 

B.N.

Brzechów

337

DP0329Tdo km 0+550

0+550

550

 

B.N.

Słopiec tzw. Pipała

826

DG319007T do km 0+240

0+240

240

 

 

 

 

 

SUMA[mb]

76825

 

 

 

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach – 41 307 20 21

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach- 41 317-16-94 wew. 103 lub 104

 

 INFORMACJA

 

W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY DALESZYCE W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015.

 

Kolejność i sposób zimowego utrzymania odcinków dróg przebiegających przez teren gminy i znajdujących się na terenie gminy Daleszyce.

 

I. Droga wojewódzka nr 764 Kielce –Kranów -Daleszyce- Staszów

 będzie utrzymywana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

 w Kielcach

 

TELEFON DO DYŻURNEGO W DYREKCJI - 41 347 04 92 (70)

DO OBWODU DROGOWEGO W ZGÓRSKU – 41 346 58 40 (50)

 

II. Drogi powiatowe do utrzymania przez Powiatowy Zarząd Dróg

 w Kielcach:

 

 1. Droga nr 15 541 ( 0355T) - Suków –Pierzchnica –Chmielnik,

 2. Droga nr 15 517 ( 0332T) -Górno – Daleszyce – Borków,

 3. Droga nr 15 514 ( 0329T) -Radlin – Brzechów – Daleszyce,

 4. Droga nr 15 513 ( 0328T) -Zagórze- Mójcza – Suków ,

 5. Droga nr 15 519 ( 0334T) -Daleszyce – Napęków,

 6. Droga nr 15 561 ( 0372T) -Suków – Suków Babie

 nr 15 562 ( 0365T) -Suków (tzw. Modrzewie ) po trasie kursowania

 linii MZK,

 i nr 15 563( 0373T) - Dyminy –Suków,

 7. Droga nr 15 516 ( 0331T) - przez wieś Niestachów ,

 8. Droga nr 15 520 ( 0335T) - Niwki Daleszyckie ,

 9. Droga nr 15 521 ( 0355T) - Smyków – Sieraków ,

10. Droga nr 15 496 ( 0313T) - Cisów – Cisów Zakościele,

11. Droga nr 15 522 ( 0337T) - Huta Nowa – Widełki - Makoszyn,

12. Droga nr 15 553 ( 0365T) - na odcinku Wojciechów –Komórki,

13. Droga nr 15 542 ( 0356T) - Borków – Trzemosna.

14. Droga nr 15 552 ( 0361T) - Wojciechów –Skrzelczyce,

15. Droga nr 15 557 ( 0368T) - Podmarzysz- Marzysz I - Marzysz II,

16. Droga nr 15 543 ( 0357T) - przez wieś Szczecno,

18. Droga nr 15 544 ( 0358T) - Słopiec Szlachecki

 

 Drogi powiatowe, które łączą sąsiednie gminy i odbywa się regularna

 

komunikacja obsługująca ruch pasażerski – będą przez Powiatowy Zarząd Dróg

 

w Kielcach utrzymywane w sposób ciągły , a pozostałe interwencyjnie.

 

TELEFON DO DYREKCJI PZD w KIELCACH - 41 200 -17- 33

 

DO OBWODU DROGOWEGO w ŁAGOWIE - 41 307- 40- 68

 

 

 - 2 -

 

III. Drogi gminne i wiejskie tzw. transportu rolniczego- dojazdy do terenów

 zabudowanych- będą utrzymywane w okresie zimy przez Zakład Usług

 Komunalnych w Daleszycach, a w przypadkach pilnych - interwencyjnie

 przez innych zleceniobiorców dysponujących sprzętem do odśnieżania

 i zwalczania śliskości.

 

Dotyczy to następujących dróg gminnych :

 

 1) Ulice w miejscowości Daleszyce: Mickiewicza, Kilińskiego, Moniuszki,

 Reja + Pl. Cedry, Paderewskiego, Żeromskiego, Kanałowa, Zielona, Polna,

 Zakościele, Wójtostwo , Błonie, 3-go Maja.

2) Droga nr 319 007 T Kranów – Słopiec,

3)     Droga nr 319 015 T Borków – Podmarzysz,

 4) Droga nr 319 001 T Kaczyn - Marzysz ( od drogi pow. nr 15 541),

 5) Droga nr 319 006 T Kaczyn - Znojów,

 6) Droga nr 319 014 T Marzysz I - Marzysz II,

 7) Droga nr 319 003 T Bukówka – Mójcza ( ul. Chabrowa),

 8) Droga nr 319 005 T Szlachecki przez wieś,

 9) Droga nr 319 008 T Słopiec - Ławy - Niwki,

10) Droga nr 319 009 T Daleszyce - Niwki,

11) Droga nr 319 010 T Wójtostwo- Niwki,

12) Droga nr 319 011 T Daleszyce ul. Zagórze ( od drogi pow. nr 15 517),

13) Droga nr 319 012 T Daleszyce ul. Dębczyny ( od drogi pow. nr 15 514),

14) Droga nr 319 013 T Brzechów - Brzechów Nowiny,

15) Droga nr 319 002 T Skorzeszyce – Smyków ( od drogi powiatowej do szkoły ) ,

16) Droga nr 319 004 T Borków – Słopiec Szlachecki,

17) Droga nr 319 016 T Marzysz - Znojów,

18) Droga nr 319 018 T Do ujęcia wody w Mójczy,

19) Droga nr 319 019 T Przez wieś Suków Papiernia,

20) Droga nr 319 020 T Trzemosna - Szczecno,

21) Droga nr 319 021 T Przez wieś Niwki Daleszyckie,

22) Droga nr 319 022 T Przez wieś Cisów tzw. Łonek,

23) Droga nr 319 023 T Przez wieś Cisów Zadworze - Pasieka,

24) Droga nr 319 024 T Przez wieś Widełki tzw. Brzezinki,

25) Droga nr 319 025 T Przez wieś Widełki tzw. Zarobińskie,

26) Droga nr 319 026 T Przez wieś Danków tzw. Górka,

27) Droga nr 319 027 T Przez wieś Kranów,

28) Droga nr 319 028 T Słopiec Szlachecki - Słopiec Rządowy,

29) Droga nr 319 029 T Przez wieś Borków – Działki

 

oraz pozostałe drogi tzw. dojazdowe – wewnętrzne - do istniejących zabudowań mieszkalnych .

 

TELEFON DO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DALESZYCACH – 41 307 20 21

I URZĘDU MIASTA I GMINY W DALESZYCACH - 41 317-16-94 wew. 104

 

Informacja o plikach cookies

Komunikacja miejska, BUS

Rozkłady jazdy linii ZTM Kielce, Orlik Kielce oraz Muszkieter

 

muszkietertel.669 740 136

Postój na Rynku w Daleszycach - 24 godziny na dobę

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

loga-projekt-stary

IV Oś priorytetowa - Dziedzictwo naturalne i kulturowe

Działanie 4.1 - Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce"

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.04.03.00-26-0049/16-00

1. W Sukowie i Kranowie będzie kanalizacja. W planach dalsze działania

2. Będzie modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacyjnej – umowa na dofinansowanie inwestycji podpisana

3. Prace nad budową kanalizacji w Sukowie ruszą lada dzień – umowa z wykonawcą podpisana

4. Trwa budowa kanalizacji w Sukowie i Kranowie

 


 

loga-projekt-stary

IV Oś priorytetowa - Dziedzictwo naturalne i kulturowe

Działanie 4.1 - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: "Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Niestachów w Gminie Daleszyce w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków"

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSW.04.01.00-26-0041/16-00

1. Specjalistyczny samochód strażacki dla OSP w Niestachowie.

2. Podpisanie umowy na zakup samochodu strażackiego dla OSP Niestachów.

3. Druhowie z Niestachowa mają nowoczesny wóz strażacki.


loga-projekt-stary

VII Oś priorytetowa – Sprawne usługi publiczne

Działanie 7.4 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowie

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.07.04.00-26-0046/16-00

1. Ruszyły prace nad rozwudową szkoły w Sierakowie.

2. Trwa rozbudowa szkoły w Sierakowie.

3. Sprawdzili postępy prac przy budowie szkoły w Sierakowie - ogromna inwestycja prawie na finiszu.

4. Szkoła w Sierakowie rozbudowana

Obwieszczenie Burmistrza - budowa kanalizacji sanitarnej w Sukowie

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE


Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z póz. zm.)

Podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce został założony „Raport” w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

Budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasileniem energetycznym dla miejscowości Suków gm. Daleszyce.

Czytaj więcej...


Dzisiaj jest: 28 maja 2023 Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

narodowy-spis-2021

czyste-powitrze

logo-korpus

zakladka-koronawirus2-www

odpady2013pomoc-prawna-kolumna

aplikacja-blisko-baner

esesja logokielce-raj-dla-dzieci-logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Źródła prawa

Pogoda u nas

Statystyki odwiedzin

12586037